Navigace

Obsah

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč (TNHS) byl založen s cílem zachovat silné a dlouholeté hudební tradice Skutče a odkaz dvou významných skutečských osobností, hudebních skladatelů Václava Jana Tomáška a Vítězslava Nováka. Festival vznikl v roce 2003 a za dobu své existence se vypracoval k profesionalitě a vysoké dramaturgické úrovni.

Ačkoli je Tomáškova a Novákova hudební Skuteč především festivalem klasické hudby a sborového zpěvu, jeho program je žánrově velmi pestrý. Zařazováním muzikálových představení, oper, specifických komorních koncertů a přednášek i představováním různých hudebních projektů se pořadatelé snaží rozšiřovat kulturní rozmanitost města i kraje. Tomáškova a Novákova hudební Skuteč je festivalem nadregionálního až celostátního významuvýrazného dramaturgického zaměření a vysoké umělecké úrovně.  Účastí pěveckých sborů ze zahraničí, zahraničních sólistů a dirigentů získává festival mezinárodní charakter.

Do programu festivalu jsou pravidelně zařazována díla výše jmenovaných hudebních skladatelů. Příkladem je nastudování Korunovační mše a Requiem Václava Jana Tomáška i dohledávání stále nových partitur tohoto skladatele za pomoci Českého muzea hudby. Pravidelně zaznívají i díla Vítězslava Nováka. Obě významné skutečské osobnosti mají ve městě své stálé památníky.

V programu festivalu pravidelně figurují jména profesionálních hudebních těles, umělců i sólistů. Současně dává možnost prezentovat činnost také pěveckým sborům (dětským i dospělým), mezi vystupujícími se objevují kvalitní komorní tělesa, nechybí duchovní hudba, vynikající instrumentalisté apod. Celou akci rámuje také bohatý doprovodný program, v němž zní hudba a probíhají doprovodné akce i na jiných místech ve městě (včetně náměstí), konají se přednášky, výstavy, návštěvy památníků hudebních skladatelů apod.

Cílovou skupinou jsou nejen příznivci klasické hudby a zpěvu, ale i lidé, které tato hudební oblast dosud míjela. Díky atraktivitě a různorodosti programu se daří získávat stále nové návštěvníky všech věkových generací. Přijatelná výše cen vstupenek navíc zpřístupňuje možnost návštěvy festivalových koncertů i lidem ze slabších sociálních vrstev. Festival se tedy zasazuje o popularizaci vážné hudby jako takové, ale i o zachování hudebních tradic našeho regionu.

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč probíhá každoročně. Pravidelným termínem byla až do r. 2009 druhá polovina května. Od roku 2010 se termín přesunul do jarního období a jeho délka se z jednoho měsíce změnila na dva.

Festival každým rokem navštíví téměř pět tisíc lidí.  V posledních letech se některé koncerty odehrávají i za hranicemi města (Hlinsko, Chrast, Luže, Proseč). Tato praxe by se měla v budoucnu ještě rozšiřovat.

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč si vydobyla své pevné místo mezi nejznámějšími kulturně společenskými akcemi Pardubického kraje. Nadále usiluje o získání celorepublikové prestiže.